COUNSELLING

Counselling is een vorm van kortdurende hulpverlening, die uitgaat van jouw kracht en mogelijkheden.

Counselling is er o.a. op gericht

  • je probleemsituatie op eigen kracht op te lossen;
  • je huidige situatie (weer) leefbaar te maken;
  • tot acceptatie te komen van je probleem;
  • blokkades te doorbreken.

Door je gedachten, gevoelens en gedrag te doorgronden, ontstaat inzicht.

Een actieplan wordt opgesteld om je gestelde doelen te bereiken.

Counselling is een proces van ontdekken, nadenken en actie ondernemen.

De kracht van Counselling is het helpen hervinden van jouw kracht.